Colegiul Medicilor Stomatologi Mureș

Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Str. Lainici nr.9, sector 1, 012251, București
Tel.:0737.666.308 * fax: 0314.334.586 * secretariat@cmdr.ro

Anexa nr.33
la Decizia CEC nr.12/7.11.2019Comisia electorala a Colegiului Medicilor Stomatologi Mureș


Nr.crt. Numele si prenumele Funcția
Membri
01 OPREA MARIA PREȘEDINTE
02 SĂSĂUJAN AURELIA SECRETAR
03 POPA RADU VALENTIN MEMBRU
04 PĂTRUȚ SORINA MONICA MEMBRU
05 MAIER ALEXANDRA CAMELIA MEMBRU
Membrii supleanți
01 SZEKELY ARMIN MEMBRU SUPLEANT
02 CIOROPARIU LAURA MARIA MEMBRU SUPLEANT
03 MĂRCĂUȚEAN VLAD MEMBRU SUPLEANT