Colegiul Medicilor Stomatologi Mureș

 

Colegiul Medicilor Dentisti din Romania este organism profesional, apolitic, fara scop patrimonial, de drept public, cu responsabilitati delegate de autoritatea de stat, in domeniul autorizarii, controlului si supravegherii profesiei de medic dentist ca profesie liberala, de practica publica autorizata.

Colegiul Medicilor Dentisti din Romania are autonomie institutionala in domeniul sau de competenta, normativ si jurisdictional profesional.

Colegiul Medicilor Dentisti din Romania este organizat la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, in colegii teritoriale ale medicilor dentisti.

Colegiul Medicilor Dentisti din Romania cuprinde toti medicii dentisti care intrunesc conditiile prevazute la art. 469 lit. a), c) si e) din Legea nr.95/2006, cu modificările si completările ulterioare,  precum si medicii dentisti stabiliti in Romania care intrunesc conditiile prevazute la art. 469 lit. b), d) si f) din aceeasi lege  si care exercita profesia de medic dentist pe teritoriul Romaniei.

Colegiile teritoriale au personalitate juridica, patrimoniu si buget proprii, precum si autonomie functionala, organizatorica si financiara in conditiile Legii nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Biroul CMD-Mures

Consiliu CMD-Mures

Presedinte CMD-Mures

Membrii Biroului Consiliului Colegiului Medicilor Dentisti Mures

Dr. Mirela Gaston – presedinte

Dr. Mirella Enachescu – vicepresedinte

Dr. Peter Markovics – vicepresedinte

Dr. Blanka Petcu – trezorier

Dr. Oana Marcauteanu – secretar

Reprezentantii Colegiului Judetean al Medicilor Dentisti Mures in Adunarea Generala:

Nr.crt. Nume si prenume Observatii
1 Dr. Petcu Blanka-Timea Membru titular
2 Dr. Gaston Mirela Membru titular
3 Dr. Markovics Peter Membru titular
4 Dr. Marcauteanu Oana-Neli-Mirela Membru titular
5 Dr. Enachescu Mirella Membru titular
6 Dr. Gabor Saviana-Dorela Membru titular
7 Dr. Marton Csongor-Lehel Membru titular
8 Dr. Oprea Mária Membru titular
9 Dr. Mulfay Monika Membru titular
10 Dr. Pribac Valentin Membru titular
11 Dr. Enachescu Doina Membru titular
12 Dr. Vultur Raluca Membru titular
13 Dr. Ujica Adina Membru titular
14 Dr. Pascu Claudiu-Mihai Membru titular
15 Dr. Baci Laura Membru titular
16 Dr. Sireteanu-Cucui Radu Membru supleant

Membrii Consiliului Colegiului Medicilor Dentisti Mures

Nr.crt. Nume si prenume Observatii
1 Dr. Gaston Mirela Membru titular
2 Dr. Petcu Blanka-Timea Membru titular
3 Dr. Markovics Peter Membru titular
4 Dr. Marcauteanu Oana-Neli-Mirela Membru titular
5 Dr. Enachescu Mirella Membru titular
6 Dr. Bud Eugen-Silviu Membru titular
7 Dr. Marton Csongor-Lehel Membru titular
8 Dr. lacob Alina-Bianca Membru titular
9 Dr. Gabor Saviana-Dorela Membru titular
10 Dr. Pribac Valentin Membru titular
11 Dr. Oprea Maria Membru titular
12 Dr. Mulfay Monika Membru titular
13 Dr. Fabian Ferencz Membru titular
14 Dr. Enachescu Doina Membru titular
15 Dr. Koteles Susana Membru titular
16 Dr. Suciu Mircea Membru titular
17 Dr. Vultur Raluca Membru titular
18 Dr. Balint-Ciugudean Hajnal-Kornelia Membru titular
19 Dr. Istrate Adriana Membru titular
20 Dr. Strat Alexandra Membru titular
21 Dr. Pascu Doina Membru titular
22 Dr. Sita Theodora-Amalia Membru titular
23 Dr. Ujica Adina Membru titular
24 Dr. Pascu Claudiu-Mihai Membru titular
25 Dr. Baci Laura Membru titular
26 Dr. Moldovan Maria Membru titular
27 Dr. Sireteanu-Cucui Radu Membru titular
28 Dr. El Meziani-Ujica lulia Membru titular
29 Dr. Porca Bianca-Ioana Membru titular
30 Dr. Chibulcutean Cecilia Membru supleant

 

Organele de Conducere ale CMDR

Organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti, sunt:

 • adunarea generala,
 • consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti
 • biroul consiliului.

Adunarea generala a colegiilor teritoriale este alcatuita din medicii dentisti inscrisi in colegiul teritorial respectiv.

Adunarea generala a colegiilor teritoriale are urmatoarele atributii:

 • aproba planul de activitate al consiliului;
 • aproba bugetul de venituri si cheltuieli;
 • alege membrii consiliului;
 • alege membrii comisiei de cenzori a colegiului teritorial sau, dupa caz, aproba cenzorul extern propus de colegiul teritorial;
 • alege reprezentantii colegiului teritorial in Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

Adunarea generala a colegiului teritorial se intruneste anual in primul trimestru al anului sau, in mod extraordinar, ori de cate ori este nevoie.

Consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, este format din:

 • 7 membri pentru un numar de pana la 100 medici dentisti inscrisi;
 • 11 membri pentru 101-300 de medici dentisti inscrisi;
 • 15 membri pentru 301-500 de medici dentisti inscrisi;
 • 29 de membri pentru 501-1.000 de medici dentisti inscrisi;
 • 49 de membri pentru colegiile cu peste 1.000 de medici dentisti inscrisi.

Proportional cu numarul de membri ai consiliului se vor alege 3-9 membri supleanti.

Consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, va alege dintre membrii sai un birou executiv format din presedinte, 2 vicepresedinti, un secretar si un trezorier, alesi pentru un mandat de 4 ani.

Membrii organelor de conducere de la nivel teritorial se aleg prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani.

Consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se intruneste la convocarea presedintelui, in sedinte ordinare, la interval de doua luni. In mod exceptional, la solicitarea a doua treimi din numarul membrilor sai, consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, poate fi convocat in sedinte extraordinare.

Intre sedinþe, consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, este condus de biroul executiv, care asigura activitatea permanenta a acestuia.

Deciziile consiliului colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se adopta in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai, cu votul favorabil a jumatate plus unu din numarul total al acestora.

Consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si, respectiv, biroul executiv al acestora exercita atributiile date in competenta lor, prin Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, adoptat de adunarea generala a acestuia.

In vederea exercitarii atributiilor, consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, isi desfasoara activitatea in comisii, alese de adunarea generala teritoriala respectiva, pe domenii de activitate sau pe specialitati ale medicinei dentare, in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare adoptat de adunarea generala a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

Reprezentantul CMDJ Mures in CMDR

Reprezentantul CMDJ Mures in Consiliul National al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

Dr. Mirela Gaston

Comisiile de lucru si Departamente ale CMDJ Mures

1. COMISIA PENTRU IMAGINE, RELATII INTERNE SI INTERNATIONALE, DE ETICA SI DEONTOLOGIE MEDICALA SI EDUCATIE MEDICALA CONTINUA

1.1. Departamentul de imagine, relatii interne si internationale
Coordonator: Dr. Gaston Mirela
Dr. Enachescu Mirella   – purtator de cuvant
Dr. Petcu Blanka-Timea – purtator de cuvant
Dr. Sireteanu-Cucui Radu
Dr. Bud Eugen-Silviu
Dr. Vultur Raluca
Dr. Fabian Ferencz
Dr. Pribac Valentin

1.2. Departamentul de etica si deontologie medicala
Coordonator: Dr. Blanc Corina
Dr. Biris Carmen
Dr. Ormenisan Alina
Dr. Molnar Varlam Cristina
Dr. Popa Radu Valentin

1.3. Departamentul de educatie medicala continua (EMC)
Coordonator: Dr. Gaston Mirela
Dr. Mulfay Monika
Dr. Sireteanu-Cucui Radu
Dr. Marton Csongor-Lehel
Dr. Petcu Blanka-Timea
Dr. Pribac Valentin
Dr. Strat Alexandra
Dr. Enachescu Doina
Dr. Suciu Mircea

2. COMISIA PENTRU LEGISLATIE SI ASIGURARI DE SANATATE

2.1. Departamentul de legislatie
Coordonator: Dr. Markovics Peter
Dr. Fabian Ferenc
Dr. Koteles Susana
Dr. Sita Theodora-Amalia
Dr. Istrate Adriana
Dr. Bud Eugen-Silviu
Dr. Suciu Mircea
Dr. Balint-Ciugudean Hajnal-Kornelia

2.2. Departamentul asigurari sociale de sanatate
Coordonator: Dr. Enachescu Mirella
Dr. Mulfay Monika
Dr. Moldovan Maria
Dr. Oprea Maria
Dr. Ujica Adina
Dr. Pascu Mihai
Dr. El-Meziani Ujica Iulia
Dr. Gabor Saviana-Dorela

3. COMISIA PROFESIONAL-STIINTIFICA SI INVATAMANT  

3.1. Departamentul profesional-stiintific
Coordonator: Dr. Markovics Peter
Dr. Mulfay Monika
Dr. Sireteanu-Cucui Radu
Dr. Marton Csongor-Lehel
Dr. Pribac Valentin
Dr. Strat Alexandra
Dr. Enachescu Doina
Dr. Suciu Mircea

3.2. Departamentul invatamant postuniversitar
Coordonator: Dr. Enachescu Mirella
Dr. Mulfay Monika
Dr. Sireteanu-Cucui Radu
Dr. Marton Csongor-Lehel
Dr. Pribac Valentin
Dr. Strat Alexandra
Dr. Enachescu Doina
Dr. Suciu Mircea

4. COMISIA PENTRU STUDII SI STRATEGII DE DEZVOLTARE, AVIZARI SI ACREDITARI  

4.1. Departamentul studii si strategii de dezvoltare
Coordonator: Dr. Enachescu Mirella
Dr. Pascu Mihai
Dr. El-Meziani Ujica Iulia
Dr. Strat Alexandra
Dr. Marton Csongor-Lehel
Dr. Enachescu Doina
Dr. Bud Eugen-Silviu
Dr. Mulfay Monika
Dr. Porca Bianca-Ioana

4.2. Departamentul avizari-acreditari
Coordonator: Dr. Marcauteanu Oana
Dr. Pascu Doina
Dr. Gabor Saviana-Dorela
Dr. Petcu Blanka-Timea
Dr. Oprea Maria
Dr. Pribac Valentin
Dr. Mulfay Monika
Dr. Enachescu Doina
Dr. Pascu Mihai-Claudiu
Dr. Moldovan Maria

5. COMISIA PENTRU PROBLEME SOCIOECONOMICE, FINANCIAR-CONTABILA SI ADMINISTRATIVA

5.1. Departamentul socioeconomic
Coordonator: Dr. Petcu Blanka-Timea
Dr. Marton Csongor-Lehel
Dr. Gaston Mirela
Dr. Marcauteanu Oana
Dr. Enachescu Mirella
Dr. Porca Bianca-Ioana
Dr. Baci Laura

5.2. Departamentul financiar-contabil si administrativ
Coordonator: Dr. Petcu Blanka-Timea
Dr. Marton Csongor-Lehel
Dr. Gaston Mirela
Dr. Marcauteanu Oana
Dr. Enachescu Mirella
Dr. Pribac Valentin

6. COMISIA PENTRU SECRETARIAT

Coordonator: Dr. Marcauteanu Oana
Dr. Gaston Mirela
Dr. Enachescu Mirella
Dr. Markovics Peter
Dr. Petcu Blanka-Timea

 

– Comisiile sunt formate din membri ai Consiliului CMD-Mures
– La activitatea comisiilor participa personalul auxiliar al Colegiului Medicilor Dentisti Mures, reprezentat de:

– secretar Oltean Daniela-Septimia
– contabil Dan Mariana
– avocat Dan-Cioloboc Raluca

Personalul Administrativ al Colegiului Judetean al Medicilor Dentisti Mures

 • Avocat Dan Cioloboc Raluca
 • Contabil Mariana Dan
 • Referent de specialitate, secretar tehnic  Daniela Oltean