Colegiul Medicilor Stomatologi Mureș

Politica de returnare

Prin achiziționarea unui bilet la oricare dintre webinariile sau simpozioanele organizate de care Colegiul Stomatologilor Mures prin platforma https://cmdmures.ro/ sunteți de acord cu termenii și condițiile următoare, referitoare la politica de returnare, pe care vă obligați să le respectați:

1. Dreptul de retragere

În termen de 14 zile de la data achiziționării biletelor, cumpărătorul are dreptul de a returna biletele achiziționate. În scopul exercitării acestui drept, cumpărătorul va trimite un email pe adresa:cmdmures@gmail.com Cumpărătorul și-a exercitat dreptul de retragere, respectiv de retur al biletelor, în termen, în cazul în care comunicarea este transmisă de către consumator înaintea expirării perioadei respective. După returnare, biletele respective sunt invalidate automat.

În această ipoteză, va fi rambursată întreaga sumă achitată de consumator pentru achiziționarea biletelor. În urma recepționării cererii, organizatorul va asigura rambursarea contravalorii biletelor în termen de 14 zile de la data la care organizatorul a fost informat cu privire la exercitarea dreptului de retur. În principiu, în funcție de momentul la care este formulată solicitarea, sumele vor fi rambursate fie de organizator, dacă s-a transferat deja la momentul solicitării sumele încasate din vânzarea biletelor. Rambursarea se va realiza folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de cumpărător pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care cumpărătorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată, având garanția faptului că nu vor cădea în sarcina acestuia plata unor comisioane în urma rambursării.

După expirarea acestui termen, biletele nu pot fi returnate decât în cazul în care se modifică condițiile de desfășurare a evenimentului (mai precis, data sau localitatea desfășurării evenimentului), așa cum este detaliat mai jos, sau dacă evenimentul este anulat.

2. Modificarea condițiilor de desfășurare a evenimentului

În cazul în care se modifică condițiile de desfășurare a evenimentului, respectiv data sau localitatea de desfășurare a acestuia, biletele achiziționate vor fi valabile pentru persoanele care doresc să le păstreze. Organizatorul se obligă să asigure accesul conform biletelor achiziționate. În acest caz, organizatorul va trimite o notificare, prin e-mail, tuturor persoanelor care au achiziționat bilete, prin care îi va informa despre modificările apărute, precum și asupra dreptului de a solicita returnarea biletelor în termen de 5 zile de la data primirii notificării. Persoanele care doresc să își exercite dreptul de a returna biletele achiziționate trebuie să trimită o cerere în acest sens organizatorului, la adresa de mail cmdmures@gmail.com în termenul indicat anterior. După returnare, biletele respective sunt invalidate automat.

În această ipoteză, va fi rambursată întreaga sumă achitată de cumpărător pentru achiziționarea biletelor. În urma recepționării cererii, organizatorul va asigura rambursarea contravalorii biletelor în termen de 14 zile de la data la care organizatorul

a fost informat cu privire la exercitarea dreptului de retur. În principiu, în funcție de momentul la care este formulată solicitarea, sumele vor fi rambursate fie de organizator. Rambursarea se va realiza folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de cumpărător pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care cumpărătorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată.

Modificarea orarului sau a locației evenimentului în același oraș nu constituie motiv pentru returnarea biletului.

3. Anularea evenimentului

În cazul în care un eveniment este anulat, persoanele care au achiziționat bilete au dreptul de a primi rambursarea contravalorii biletelor. În această ipoteză, organizatorul va trimite o notificare tuturor persoanelor care au achiziționat bilete prin care îi va informa despre anularea evenimentului, precum și asupra termenului și a modalității prin care va fi rambursată contravaloarea biletelor.

În această ipoteză, va fi rambursată întreaga sumă achitată de cumpărător pentru achiziționarea biletelor. Organizatorul va asigura rambursarea contravalorii biletelor în termen de 14 zile de la data la care organizatorul a trimis notificarea de informare asupra anulării evenimentului. În principiu, în funcție de momentul la care este transmisă notificarea, sumele vor fi rambursate de organizator, Rambursarea se va realiza folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de cumpărător pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care cumpărătorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată.