Colegiul Medicilor Stomatologi Mureș

Termeni și condiții 

Condiții generale de utilizare a site-ului

Acest site, www.cmdmures.ro ( denumita in continuare „site„) este administrat  in totalitate de catre Colegiul Medicilor Stomatologi Mures, cu sediul în Targu  Mures str.Libertatii, nr.81 , jud. Mures, fiind colegiu teritorial cu personalitate  juridica, patrimoniu si buget propriu, precum si autonomie functionala, organizatorica  si financiara in conditiile Legii nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare,   având CUI 16954246.

Prin utilizarea acestui site web si/sau a oricarei pagini a acestuia sunteti de acord cu  aceste conditii de utilizare. de catre dumneavoastra este conditionata de respectarea  conditiilor generale de acces si de utilizare detaliate pe aceasta pagina la sectiunea  „Conditii generale”, precum si de respectarea legilor aplicabile. Atunci cand accesati  site-ul, cand il parcurgeti si il utilizati, dumneavoastra acceptati Conditiile Generale si  Politica de Cookies, care prevaleaza asupra oricarei alte intelegeri pe care ati putea  sa o aveti cu Colegiul Medicilor Stomatologi Mureș. Daca nu sunteti de acord cu acesti  termeni si conditii de utilizare, nu accesati acest site.

Informatiile de pe acest site sunt destinate vizitatorilor Colegiului Medicilor Stomatologi  Mures. Informatiile au un scop informativ general si nu garanteaza de exactitatea lor  la un moment dat, desi se va incerca pe cat posibil ca la publicarea lor pe site toate  informatiile sa fie exacte. Informatiile din aceasta pagina au caracter general si trebuie  tratate ca atare.

PROPRIETATEA INTELECTUALA

Toate materialele de pe acest site reprezinta proprietatea intelectuala a Colegiului  Medicilor Stomatologi Mures. ceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, cu  exceptia cazului in care aveti consimtamantul fondatorilor. Nu aveti dreptul sa  redistribuiti, vindeti, decompilati, dezasamblati aplicatia software într-o forma  perceptibila de catre oameni. Colegiul Medicilor Stomatologi isi rezerva dreptul de a  schimba, modifica continutul site-ului. Aceste schimbari se pot produce in orice  moment, fara nici o informare prealabila.

Continutul site-ului este protejat prin legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind  rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, continutul si prezentarea site-ului sunt  detinute de Colegiului Medicilor Stomatologi Mures. Totusi, este posibila tiparirea de  pagini complete de pe site sau copierea fisierelor, pentru uz personal.

Pentru a raporta o problema legata de drepturi de proprietate intelectuala, va rugam  sa transmiteti un e-mail pe adresa: cmdmures@gmail.com

Accesul si utilizarea paginii cmdmures.ro sunt gratuite si au scopul de a veni in ajutorul  utilizatorilor pentru a gasi informatiile necesare in cel mai usor si rapid mod posibil,  conform cerintelor fiecaruia.

Politica de confidentialitate

Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre  preocuparile principale ale Colegiului Medicilor Stomatologi Mures, ca operator de  date.

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor  dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet  www.cmdmures.ro

1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Daca sunteti vizitator al www.cmdmures.ro, Colegiul Medicilor Stomatologi  Mures, va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le  furnizati in mod direct in contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le  furnizati in cadrul sectiunii de contact / abonare la newsletter / intrebari /  reclamatii, in masura in care ne contactati in acest fel.

Scopurile si temeiurile de prelucrarii

Daca sunteti client al Colegiului Medicilor Stomatologi Mures acesta  prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastra si Colegiul  Medicilor Stomatologi Mures, respectiv pentru preluarea si validarea cererii  dumneavoastra de achizitionare bilet de participare in cadrul evenimentului  online „ Sistemele Micelare si rolul lor de potentare a efectului antibacterian  in produsele destinate igienei orale.„
 • pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba Colegiul Medicilor  Stomatologi Mures, in contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului,  inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare.

Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin  bifarea casutei corespunzatoare de la momentul achizitiei biletului / abonarii la  newsletter / alte activitati pe site-ul www.cmdmures.ro

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti sa ne  trimiteti email la: cmdmures@gmail.com

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii  consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea  urmari negative pentru dumneavoastra.

 • in scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a  Site-ului, realizarea de profiluri de preferinte de consum, in principal, in vederea  imbunatatirii experientei oferite pe site.

Daca sunteti vizitator al site-ului Colegiul Medicilor Stomatologi Mures prelucreaza  datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul  mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicari  comerciale privind produsele si serviciile oferite de Colegiul Medicilor  Stomatologi Mures.

Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea  casutei corespunzatoare de la momentul achizitiei biletului / abonarii la newsletter /  alte activitati pe site- ul.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti sa ne  trimiteti email la: cmdmures@gmail.com

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii  consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea  urmari negative pentru dumneavoastra.

 • pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a  imbunatati experienta dumneavoastra oferita pe Site.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii  datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

2. Durata pentru care va prelucram datele

Colegiul Medicilor Stomatologi Mures a prelucra datele dumneavoastra cu caracter  personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate  mai sus.

In cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata  a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin in  sarcina Colegiului Medicilor Stomatologi, (de ex., in cazul documentelor justificative  financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani  de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

In cazul in care doriti sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca  doriti stergerea datelor, va puteti exercita drepturile detaliate la punctul VI de mai jos.  In cazul in care solicitati stergerea contului, insa pe acel cont exista cel putin o  comanda activa, cererea de stergere a contului va putea fi inregistrata numai dupa  livrarea produselor si finalizarea ultimei comenzi active.

Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, Colegiul Medicilor Stomatologi Mures a inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu

caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate Colegiul  Medicilor Stomatologi Mures pe baza consimtamantului exprimat de catre  dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.

3. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Colegiul Medicilor Stomatologi Mures poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau  entitati care sprijina Colegiul Medicilor Stomatologi Mures n desfasurarea activitatii  prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT etc.),  ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ  enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii  sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la  diverse campanii promotionale organizate de catre Colegiul Medicilor  Stomatologi Mures prin intermediul Site-ului;
 • pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea Site-ului si a serviciilor  derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea  tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si  autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si  limitele prevazute de lege;
 • atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

4. Drepturile de care beneficiati

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal,  in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de  prelucrare efectuate de catre Colegiul Medicilor Stomatologi Mures conform  celor descrise in prezentul document
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea  Colegiul Medicilor Stomatologi Mures cu privire la prelucrarea datelor cu  caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum  modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea,  destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri  justificate, de catre Colegiul Medicilor Stomatologi Mures a datelor cu caracter  personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete;  Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost  transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil  sau presupune eforturi disproportionate.
 • dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”),  in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost  colectate sau prelucrate;
 • in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista nici un alt temei juridic  pentru prelucrare;
 • in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime  care sa prevaleze;
 • in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; ∙ in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea  unei obligatii legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii  ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub  incidenta caruia se afla operatorul.

Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Colegiul Medicilor Stomatologi  Mures sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa  continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care:

 • persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea  corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu  caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; ∙ operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii,  dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea  unui drept in instanta; sau
 • persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct),  pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale  operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter  personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format  usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre  Colegiul Medicilor Stomatologi Mures
 • catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute  de lege;
 • dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate  exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
  • in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla  persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul  interesului legitim Colegiul Medicilor Stomatologi Mures
  • sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care Colegiul  Medicilor Stomatologi Mures poate demonstra ca are motive legitime si  imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra  intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este  constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
  • in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o  vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv  dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de  prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice  care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura  semnificativa;
 • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii  Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care  considerati necesar.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter  personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va  rugam sa va adresati la adresa de email: cmdmures@gmail.com

Aceasta pagina de internet foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii  cu privire la modul in care se folosesc aceste fisiere.

Prin trimiterea unui email la cmdmures@gmail.com va puteti dezabona de la site-ul  nostru si va vom sterge datele stocate. Va rugam sa mentionati in email urmatoarele  informatii:

 • Nume si prenume
 • E-mail-ul pe care il doriti sters din baza noastra de date
 • Motivul pentru care ne contactati

Politica privind fisierele cookies

 1. Introducere

Prezenta Politica privind fisierele cookies se aplica tuturor utilizatorilor paginii de  internet www.cmdmures.ro. nformatiile prezentate in continuare au ca scop  informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea  si administrarea cookie-urilor de catre Colegiul Medicilor Stomatologi Mures in  contextul navigarii utilizatorilor pe aceasta pagina de internet.

 1. Ce sunt cookie-urile?

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie si la tehnologiile  similare prin intermediul carora pot fi colectate informatii in mod automat.

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut si sub denumirea de „browser cookie” sau  „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezinta un fisier de mici dimensiuni, format din litere si  numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale  unui utilizator prin intermediul carora se acceseaza internetul.

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisa de un web-server catre un browser  (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odata instalate au o durata  de existenta determinata, ramanand „pasive”, in sensul ca nu contin programe  software, virusi sau spyware si nu vor accesa informatiile de pe hard driverul  utilizatorului pe al carui echipament au fost instalate.

Un cookie este format din doua parti:

 • numele cookie-ului; si
 • continutul sau valoarea cookie-ului.

Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul il poate accesa  din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe pagina de internet asociata  web-serverului respectiv.

 1. Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet:

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o  experienta mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecarui  utilizator in parte si anume pentru:

∙ imbunatatirea utilizarii acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea  oricaror erori care apar in timpul vizitarii/utilizarii acesteia de catre utilizatori;

∙ furnizarea de statistici anonime cu privire la modul in care este utilizata aceasta  pagina de internet catre Colegiul Medicilor Stomatologi Mures in calitate de  detinator al acestei pagini de internet;

∙ anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi in viitor puse la dispozitia  utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, in functie de serviciile /  produsele accesate.

Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri in legatura cu modul in care se  utilizeaza aceasta pagina de internet Colegiul Medicilor Stomatologi Mures poate  adopta masuri pentru ca aceasta pagina de internet sa fie mai eficienta si mai  accesibila pentru utilizatori.

Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setari/preferinte stabilite de  catre utilizatorii acestei pagini de internet, precum:

 • limba in care este vizualizata o pagina de internet;
 • facilitarea accesului in contul utilizatorilor;
 • postarea comentariilor pe site.
 1. Care este durata de viata a cookie-urilor?

Durata de viata a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru  care este plasat. Exista urmatoarele categorii de cookie-uri care determina si durata  de viata a acestora:

 • Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este sters  automat cand utilizatorul isi inchide browserul.
 • Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie  care ramane stocat in terminalul utilizatorului pana cand atinge o anumita data  de expirare (care poate fi in cateva minute, zile sau cativa ani in viitor) sau pana

la stegerea acestuia de catre utilizator in orice moment prin intermediul setarilor  browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terti? 

Anumite sectiuni de continut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul  unor terti, adica nu de catre Colegiul Medicilor Stomatologi Mures caz in care aceste  cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terti („third party cookie-uri”).

Tertii furnizori ai cookie-urilor trebuie sa respecte, de asemenea, regulile in materie de  protectie a datelor si Politica de Confidentialitate disponibila pe aceasta pagina de  internet.

Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terti: Google Analytics, Facebook,  6. Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate urmatoarele cookie-uri:

 1. Cookie-uri de performanta a paginii de internet;
 2. Cookie-uri de analiza a utilizatorilor;
 3. Cookie-uri pentru geotargeting;
 4. Cookie-uri de inregistrare;
 5. Cookie-uri pentru publicitate;
 6. Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate;
 7. Cookie-uri de performanta

Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferintele utilizatorului acestei pagini de  internet, astfel incat setarea din nou a preferintelor in cazul vizitarii ulterioare a paginii  de internet nu mai este necesara.

 1. Cookie-uri de analiza a utilizatorilor 

Aceste cookie-uri ne informeaza daca un anumit utilizator al paginii de internet a mai  vizitat/utilizat aceasta pagina de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar  in scopuri statistice.

 1. Cookie-uri pentru geotargeting 

Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste tara de provenienta a  utilizatorului paginii de internet. Vor fi primite aceleasi reclame indiferent de limba  selectata.

 1. Cookie-uri pentru inregistrare 

Atunci cand va inregistrati pe acest site, se genereaza cookie-uri care memoreaza  acest demers. Serverele utilizeaza aceste cookie-uri pentru a ne arata contul cu care  sunteti inregistrat. De asemenea, utilizarea acestor cookie-uri permite sa asociem  orice comentariu postat pe pagina de internet cu username-ul contului folosit. In cazul

in care nu a fost selectata optiunea „pastreaza-ma inregistrat”, aceste cookie-uri se vor  sterge automat la momentul terminarii sesiunii de navigare.

4.Cookie-uri pentru publicitate 

Aceste cookie-uri permit aflarea vizualizarii de catre un utilizator a unei reclame online,  tipul acesteia si timpul scurs de la momentul vizualizarii respectviului mesaj publicitar.  Ca atare, astfel de cookie-uri sunt folosite pentru targetarea publicitatii online. Aceste  cookie-uri sunt anonime, stocand informatii despre contentul vizualizat, nu si despre  utilizatori.

 1. Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor? 

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit  recunoasterea browserului. Aceasta pagina de internet recunoaste browserul pana  cand cookie-urile expira sau sunt sterse.

6.Particularizarea setarilor browserului in ceea ce priveste cookie-urile 

In cazul in care utilizarea cookie-urilor nu este deranjanta iar calculatorul sau  echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe aceasta pagina de internet este folosit  doar de catre dumneavoastra, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocrarea  istoricului de navigare.

In cazul in care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe  aceasta pagina de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luata in  considerare setarea pentru stergerea datelor individuale de navigare de fiecare data  cand browserul este inchis.

 1. Cum pot fi oprite cookie-urile? 

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face aceasta pagina de internet dificil  de vizitat, atragand dupa sine limitari ale posibilitatilor de utilizare ale acesteia.

Utilizatorii isi pot configura browserul sa respinga fisierele cookie sau sa fie acceptate  cookie-uri de la o pagina de internet anume.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor.  Aceste setari pot fi accesate, ca regula, in sectiunea „optiuni” sau in meniul de  „preferinte” al browserului tau.

Totusi, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi  publicitate online – ci doar ca aceasta nu va fi adaptata preferintelor si interesele  dumneavoastra, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare:

 • Cookie settings in Internet Explorer
 • Cookie settings in Firefox
 • Cookie settings in Chrome
 • Cookie settings in Safari

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in sunt utilizate cookie-urile prin  intermediul acestei pagini de internet, va rugam sa va adresati la:  cmdmures@gmail.com